Общи условия

Сайтът arenadom.com дава възможност на потребителите си да публикуват обяви за продажби и наеми на недвижими имоти, както и да разглеждат предложения за такива. Във форума към него потребителите могат да споделят своето мнение, опит и възгледи по различни теми, да задават въпроси, да търсят или предлагат услуги и т.н. Дизайнът и съдържанието на сайта са защитени от Закона за авторското право.

 

Права и задължения на потребителите на arenadom.com.

     Потребителите на arenadom.com трябва да предоставят вярна информация за себе си при регистрация с цел качествено изпълнение на услугата. При публикуването на обяви съдържанието им следва да отговаря на реалните особености на рекламирания обект, както и да се актуализира при последвала промяна в една или повече от характеристиките му. Обяви с невярно съдържание, снимки или допълнителна информация ще се трият без предупреждение в момента, в който бъдат забелязани. Потребители носят отговорност за истинността на публикуваната от тях информация и ясно разбират, че при попадане на невярно съдържание към обява отговорността е на нейния автор. Забранява се използването на некоректни или импулсни телефонни номера за връзка. За едно и също жилище от един и същи потребител може да бъде публикувана само една обява. При ползването на услугите на сайта потребителите се задължават да спазват националните и международни закони. Забранява се използването на предоставени лични данни (телефон, имейл адрес и т.н.) на един потребител от друг без изричното съгласие на първия. При взаимоотношенията си помежду си потребителите се задължават да спазват благоприличие, като изрично се забраняват обиди, расизъм и опити за измама във всякакъв вид. Всеки потребител има право за изтрие или промени съдържанието на обявата си (дори да не е изтекла) или да прекрати използването на услугите в сайта по свое усмотрение. При попадане на невярна или съмнителна обява моля известете екипа на сайта с бутона „Докладвай тази обява”.

 

Права и задължения на arenadom.com.

     Arenadom.com не носи отговорност за достоверността на публикуваната от потребители информация, нейната актуалност и коректност, злоупотреба на един потребител спрямо друг във връзка с ползването на предоставените услуги, пропуснати ползи или нанесени вреди от всякакъв характер вследствие на взаимоотношение между потребителите, възникването на технически проблеми, които могат да доведат до моментно ограничаване на достъпа до сайта или загуба на информация и т.н. Предоставената лична информация ще бъде използвана от arenadom.com единствено за осъществяването на услугата, а при нейно неправомерно използване от други потребители – те носят отговорност за деянията си. Екипът на arenadom.com има право без предупреждение да променя облика, категориите, функционалността и общите условия на сайта с цел подобряване на предоставяната услуга, да изпраща съобщения до потребители във връзка с техни действия или бездействия и да известява за събития, а при констатирани нарушения да трие обяви и потребителски регистрации, както и да ограничава услугите си към провинилите се.

 

Правила за ползване на форума към arenadom.com.

     При ползването на форума за потребителите важат всички останали права и задължение, които се отнасят до ползването на сайта arenadom.com, като освен тях има и някои специфични подробности, част от които ще бъдат представени в следващите редове. Всеки потребител има право да чете публикуваната в форума на arenadom.com информация дори и да няма създадена регистрация. Регистрираните потребители следва да предоставят верни данни за себе си и да следят за тяхната актуалност. Те могат да общуват помежду си посредством своите публикации или лични съобщения и да ползват всички функции на форума, до които имат достъп. Форумът е български и писането на кирилица е задължително. Изключения се допускат единствено когато публикуваната информация е на чужд език. При публикуване на нова тема потребителят следва да я създаде в правилната категория и раздел. Забраняват се обиди, подигравателно отношение и расизъм в съдържанието на темите и отделни публикации. Те ще бъдат изтривани в момента, в които бъдат забелязани и техните автори ще бъдат наказвани с предупреждение или БАН (постоянна забрана за писане). Същото се отнася до снимки, аватари, подписи и линкове към сайтове с расистко, порнографско и политическо съдържание. Уронването на престижа на arenadom.com и непристойното поведение спрямо дейността на администратори и модератори също ще бъдат наказвани съобразно конкретното провинение.

 

С ползването на сайта и форума потребителите автоматично декларират, че са прочели и разбрали общите условия и се съгласяват да ги спазват, в противен случай следва да не ползват предоставяните от arenadom.com услуги.